Fogtömés a fogorvosnál

2020.05.08

A fogtömés fogászati leírása

A fogorvos szolgáltatásainak egyik fontos része a fogtömés elkészítése. A fogászati klinikán különféle töméstípusokat választhatnak ki a budapesti páciensek.

Erősen lerágott fogon a szélesre kopott rágóélben igyekszünk fecskefark-retentiót képezni.

Az üreg falainak megkívánt divergentiáját inlay-fúróval vagy hasonló alakú kővel, gyémánttal alakítjuk ki, ebbe hellyezi a fogorvos a fogtömő anyagot.

A fogfúrás tömés előtt

A fogászaton az V. osztályú üreg praeparálást illetően csak az axiopulpalis falra nagyjából merőleges oldalfalakdi- vergentiájának szükségére kívánjuk a figyelmet felhívni. Ezt ez esetben is inlay-fúróval, ill. azonos alakú kővel, gyémánttal érjük el.

Csapos felépítést gyökérkezelt fogra betétként is készíthetünk a fogászaton. A megmaradt fogon kínálkozó retentiós lehetőségeket igyekszünk kihasználni, de közben vigyáznunk kell arra, hogy a betétet majdan occlusalis irányból kell behelyeznünk, tehát a képezhető üreg falainak occlusalis irányba divergálniuk kell. Problémát jelent ama gyökér ettől eltérő tengelyállása, amelybe a csapot cementezzük.

A felső nagyőrlők palatinalis, az alsó nagyőrlők distalis gyökere a pulpa- kamrából palatinalis, ill. distalis irányba halad. Ilyen esetben esetleg kétrészes betétet készít a fogorvos. Ennek során a betétet esetleg több gyökércsatornában horgonyozhatjuk el. Ilyenkor előbb a nagyobb tömegű inlayt cementezzük be, ezt követően cementezzük a divergáló gyökércsatornába a külön öntött és az inlay furatán átvezetendő csapot, amelyet feketén rajzoltunk. Persze, a nagy inlay öntésekor a csap részére üreges csatornát hagyunk. Ilyen többrészes betét készítése a konzerváló fogászat és protetika ha-tárterületére esik.

Nyeső praeparálás (slice preparation) - fogtömés

Az üregelőkészítés általános elve a fogászati kezelés során, hogy a tömés ládaszerűen alakított üregben tart a legjobban, így a tömőanyag mindenütt kellően vastag réteget alkot. A betét öntésére általánosan használt fémekből azonban lényegesen vékonyabb réteg is kielégítő szilárdságot biztosít a tömésnek. Erre már rámutattunk gyökérkezelt fogak rágófelszínét fedő tömések készítésével kapcsolatban.

Ugyanezt az elvet érvényesíthetjük azonban approximalis felszíni tömések vonatkozásában is. Ezen lehetőség megvalósítását a gyémántcsiszolók - elsősorban egyik oldalukon csiszolóréteggel bevont, ill. körfűrészszerűen kiképzett korongok - használata, ill. használatában szerzett gyakorlat tette lehetővé.

Körfűrészszerűen kiképzett - azaz csak szélén csiszolóréteggel ellátott - gyémántkoronggal a zománc és a dentin szeletelhető. így módunk van pl. kis kiterjedésű approximalis caries esetén a megbetegedett felszínen lemondani ládaszerű üreg kiképzéséről, egyszerűen levágjuk a koronggal a kontaktpont tájának domborulatát, kiöblösödését, és a konvex approximalis felszínből lapos,
sík felszínt nyerünk a fogászaton.

A fogfelszín kezelése

Minthogy a praeparálandó fogban működik a körfűrészgyémánt, semmiképpen nem veszélyeztetjük a szomszédos fog esetleg ép approximalis felszínét a fogorvos. Ha helyesen tartjuk a nyeső korongot, egyetlen vágással eleget tehetünk az approximalis felszínen a praeventiv extensio követelményeinek: mind a vestibulum, mind a cavum oris proprium irányába, mind pedig az ínyszél felé elvettük a "kiálló" részt és az ínyszélig érő, a fogközből kijött sima felületet alakítottunk ki, mely occlusalis irányban enyhén a fog közepe felé lejt a fogászat. E célra egyszer-másszor nem lapos, hanem tányér alakú gyémánt körfűrészt használunk: ha a fog distalis felszínét nyessük, a tányér konkavitása distalis irányba tekint, ha a mesialis felszínt, az orvos felé. A tányér alakú gyémántkorong automatikusan alakítja eme felszínek megkívánt konvergentiáját a rágófelszín irányába.


A fogtömés a budapesti fogorvosnál egy teljesen hétköznapi szolgáltatás.

© 2020 Fogorvos és fogászat Budapest Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!