Fogászati kezelés

2021.01.14

A kisőrlők fogorvosi vizsgálata

Fogorvos Budapest
Fogorvos Budapest

A fogászati kezelés során a felső és az alsó kisőrlők között lényeges eltérést találunk mind a pulpa- kamra alakjában, mind a csatornák számában és alakjában. Ezeket a vizsgálatokat a 13. kerületi fogászati rendelőben végzik.

Az esztétika fogászat munkatársai minden esetben szakképzettek és rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek. A szájsebészeti ellátásban résztvevő szakorvosok a legjobb anyagokat és eszközöket alkalmazzák.

Fogorvosi vizsgálat Budapest 13. kerületében

Az esztétikai klinikán minden fogorvos Budapest 13. kerületi fogászatának alkalmazásában áll. A vizsgálatok során megállapítható a pontos fogfelépítés.

A felső első kisőrlő kétgyökerű fog, mindegyik gyökerében egy-egy csatorna található. A két gyökér gyakran olvad egybe, s ilyenkor csak egyetlen, piskóta keresztmetszetű gyökeret találunk, de a két csatorna többnyire ekkor is különváltan fut, esetleg apicalis végén egyesül, mely kezelhető a fogorvos által. A pulpának a rágófelszín két csücskébe nyúló két szarva van, a barázdának megfelelően mély behúzódást találunk a szarvak között, ez a behúzódás idősebb korban igen kifejezetté válik. így öreg emberen a pulpa szinte csak a két szarvból áll, amelyeket csak vékony rétegben köt össze pulpaszövet a budapesti fogászaton.

A fognyak fogorvosi vizsgálata

A fog nyakának fogorvosi vizsgálatával megállapítható a fogbélűr keresztmetszete többnyire lekerekített sarkú, esetleg mesio-distalis irányban összenyomott - tehát piskótává váló - parallelogramma. A csatornák bemenete a koronái fogbélűr vestibularis és orális oldalán található. A csatornák, ill. a gyökér és a korona hossztengelye között e fogon nincs distalis irányban nyitott szögeltérés, sőt többnyire mesialis irányba nyitott szöget találunk. Ezért a csatornákba általában inkább kissé distalis irányból kell a tűket bevezetnünk. A gyökércsatornák a csúcsi harmadban számos elágazást mutatnak.

Fogak treparálása fogászati módszerekkel

A trepanálást a fogászaton a rágófelszín felől végezzük, annyira ki kell tágítanunk a trepanatiós nyílást, hogy a csücsköknek a centrális fissura felé lejtő felszínét legalább félig el kell vennünk. így többnyire sikerül a pulpaszarvakat is feltárni és a csatornába is bejutni, annál inkább sikerül ez, mert a vestibularis csatornába sokszor csak orális irányból, a palatinalisba pedig a vestibulum felől sikerül a tűt egyenes vonalban bevezetnünk.

A felső második kisőrlő koronái pulpája mind alakját, mind nagyságát illetően egyezik az elsőével. E fognak többnyire egy gyökere van, amely azonban alakilag nagyfokú variabilitást mutat. Ennek megfelelően igen különböző viszonyokat találunk a gyökércsatornát illetően is.

A fogorvosi munka budapesten

Sokszor csak egy csatorna található a gyökérben, ennek keresztmetszete a bemenetben esetleg majdnem kör, sokszor azonban piskóta alakú, a fogorvosi munka Budapesten ezt tárja fel részletesen. A kör keresztmetszetű csatorna többnyire szinte a csúcsig tág, csak az apicalis része szűkebb, e részen több-kevesebb finom elágazása is van. A piskóta keresztmetszetű csatornában többnyire két tágabb perifériás (vestibularisan és orálisán elhelyezkedő) részt találunk, amelyeket szűkebb rész köt össze - sőt esetleg a csatorna egyik vagy másik részén az összeköttetés teljesen hiányzik is.

Előfordul - mégpedig nem is ritkán találjuk ezt a variánst -, hogy a kezdeti részen két különálló gyökércsatornája van, amelyek az apicalis részen egyesülhetnek. A felső második kisőrlőn végzendő gyökérkezelés szempontjából nyilvánvalóan az egygyökerű és -csatornájú variáns a kedvezőbb. Ha két különálló csatornája van, ezek többnyire igen szűkek, míg az egyetlen csatorna majdnem mindig tág, s ezért könnyen feltárható. A második kisőrlőn a korona és a gyökér hossztengelye között distalis irányba nyitott szögeltérés található.

© 2020 Fogorvos és fogászat Budapest Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!